Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

Historia szkoły
Wpisany przez Administrator
niedziela, 31 stycznia 2010 17:01
Spis treści
Historia szkoły
Początki
Nadanie imienia - ceremonia kościelna
Nadanie imienia - uroczystości w szkole
Wszystkie strony

Historia naszej szkoły


historia_1Placówka nasza istnieje od 1979 roku. Do 1.09.1999 roku była to Szkoła Podstawowa nr 4. Nowa struktura organizacyjna szkolnictwa spowodowała połączenie Szkoły Podstawowej nr 4 i otwartego w tym samym budynku Gimazjum nr 2 w Zespół Szkół nr 2. Od 1.09.2003 r. nazwa uległa zmianie. Szkoła nasza jest Zespołem Szkół nr 4 w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 4.


 

Budowę szkolnego obiektu rozpoczęto w roku 1976. 1 listopada 1978 roku pan Ryszard Szady został upoważniony do wyposażenia budynku w sprzęt szkolny i pomoce naukowe oraz zorganizowanie kadry nauczycielskiej. W tym samym miesiącu pan Ryszard Szady otrzymał nominację na dyrektora tejże szkoły.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 20.08.1979r. Naukę w dniu podjęło 811 uczniów w 25 oddziałach i klasie przedszkolnej. Pracę zawodową w nowej szkole rozpoczęło 28 pedagogów różnych specjalizacji i 10 pracowników administracyjno - obsługowych.

Początki pracy w nowej szkole nie były łatwe. Trzeba było włożyć wiele wysiłku i pracy w urządzenie gabinetów, klasopracowni, korytarzy, stworzyć ceremoniał szkolny, tradycje i symbole szkoły, by zasłużyć na pozytywną opinię środowiska.

5.11.1979 w szkole miała miejsce pierwsza wizytacja ministerialna. Lustrowano dokumentację szkoły, hospitowano lekcje, dokonano przeglądu wszystkich klasopracowni i gabinetów - wysoka ocena komisji zadowoliła młodzież i pracowników szkoły.

Od początku roku prężnie działał w szkole szczep harcerski pod kierunkiem komendanta Anny Wiśniewskiej.

Uczniowie ułożyli słowa hymnu szkolnego, do których muzykę skomponował nauczyciel muzyki pan Jan Szymaniak.

11.10.1980 roku odbyła się uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru szczepowi harcerskiemu przy Szkole Podstawowej nr 4. Uroczystość celowo odbyła się w dniu, który 38 lat temu był zwiastunem wolności, niepodległości i zwycięstwa Polaków nad niemieckim okupantem. Tę datę wybrano dlatego, że bohater szczepu - Krzysztof Kamil Baczyński oddał swe życie w walce z wrogiem ojczyzny. Podczas uroczystości obecny był stryjeczny brat patrona - prof. dr. Zbigniew Baczyński.

historia_2historia_3historia_4historia_5historia_6 

Nadanie szkole imienia Jana Pawła II - uroczystości kościelne


19 października 2005 r był dniem, który w historii naszej placówki zapisał się w sposób szczególny. Tego pamiętnego dnia odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawała II.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele duchowieństwa katolickiego, władz wojewódzkich, kuratoryjnych, powiatowych, miejskich oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Świętowanie rozpoczęło się w kościele pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup profesor Józef Życiński. W wygłoszonej homilii metropolita lubelski zwrócił się do zgromadzonych licznie w świątyni nauczycieli, uczniów i rodziców z apelem, aby naśladowali Jana Pawła II w jego umiejętności słuchania drugiego człowieka, wybaczania, tolerancji, akceptacji innych i byli wierni ideom głoszonym przez wielkiego Rodaka.

Podczas mszy świętej został poświęcony sztandar z herbem Ojca Świętego, który od 19 października stał się symbolem społeczności Zespołu Szkół nr 4 w Krasnymstawie. Zebrani modlili się o pomyślność szkoły, wytrwałą pracę nad kształtowaniem umysłów i charakterów, serc i sumień dzieci i młodzieży.

Nadanie_imienia_01Nadanie_imienia_02Nadanie_imienia_03Nadanie_imienia_04Nadanie_imienia_05

Nadanie_imienia_06Nadanie_imienia_07Nadanie_imienia_08Nadanie_imienia_09Nadanie_imienia_10

Nadanie_imienia_11Nadanie_imienia_12Nadanie_imienia_13Nadanie_imienia_14Nadanie_imienia_15Nadanie_imienia_16

Nadanie_imienia_17


 

Uroczystosci w szkole

Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz z kościoła do szkoły. Barwny i bardzo liczny korowód prowadził poczet sztandarowy. Wspaniała jesienna pogoda dopasowała się do uroczystej oprawy.

Po przybyciu do szkoły zaproszeni goście, przedstawiciele poszczególnych klas, nauczyciele i rodzice zgromadzili się przed kącikiem Patrona, w którym umieszczono popiersie Jana Pawła II, dar uczniów Zespołu Szkół nr 4. Jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Życiński poświęcił kącik Patrona, zaznaczając, że szkoła powinna realizować papieską ideę miłości i być jej wierną w pracy z młodym człowiekiem. Następnie wszyscy udali się przed budynek szkolny, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowoczesnego kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych. Część oficjalna uroczystości oraz część artystyczna przygotowana przez młodzież i nauczycieli odbyła się w sali gimnastycznej naszej placówki.

19 października 2005r. to ważna data w kronice szkoły i miasta. Wielkie, bezinteresowne zaangażowanie i poświęcenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zaowocowało wspaniałą uroczystością, godną osoby Patrona. Mamy nadzieję, że dalsze poczynania społeczności Zespołu Szkół nr 4 w Krasnymstawie utwierdzą wszystkich w tym przekonaniu. Przyjęto, że dzień 16 października w kolejnych latach będzie obchodzony jako święto szkoły. Nauczyciele i uczniowie będą tego dnia zastanawiać się nad przebytą drogą i nad realizacją podjętych zobowiązań.

 

Nadanie_imienia_18Nadanie_imienia_19Nadanie_imienia_20Nadanie_imienia_22Nadanie_imienia_23

Nadanie_imienia_24Nadanie_imienia_25Nadanie_imienia_26Nadanie_imienia_27Nadanie_imienia_28

Nadanie_imienia_29Nadanie_imienia_30Nadanie_imienia_31Nadanie_imienia_32Nadanie_imienia_33

Nadanie_imienia_34Nadanie_imienia_35Nadanie_imienia_36Nadanie_imienia_38Nadanie_imienia_39

Nadanie_imienia_41Nadanie_imienia_40Nadanie_imienia_44Nadanie_imienia_45Nadanie_imienia_42

 

 
 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone