Logo

obiady Koszt obiadów w grudniu: 45 zł

(cena: 3 zł / obiad)

 

 Przypominamy, że obiady wydawane są za okazaniem ważnej kart obiadowej!

 

Uprzejmie prosimy o terminowe wpłaty.

 Opłaty za obiady w bieżacym miesiącu należy wnieść najpóźniej do dnia 10 każdego miesiaca (

w grudniu maksymalnie do 13.12.2019

Informujemy, że w przypadku nietermiowych wpłat naliczane zostaną ustawowe odsetki.

 

 

 Prosimy o wpłaty osobiste lub na konto

 

(należy wpłacić dokładnie taką kwotę, jaka obowiązuje w danym miesiącu - tytuł wpłaty: opłata za obiady w miesiącu...., imię dziecka i klasa):

 

nr konta:     16 8200 0008 2001 0011 5775 0007

 

 
Obiady w szkole - informacje ogólne

Zapraszamy do korzystania ze smacznych i tanich obiadów w szkolnej stołówce!

 

W roku szkolnym 2018/209 dzienna stawka za obiad wynosi  3,00

Obiady wydawane są tylko w dni nauki szkolnej.

 

Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry zazwyczaj do 15 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

Jeżeli 15 dzień miesiaca jest dniem wolnym, to wpłaty należy dokonać wcześniej.

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty za obiady.

Jeśli wpłata zostanie dokonana po terminie, moga zostać naliczone ustawowe odsetki.

 

 

Prosimy o wpłaty osobiste lub na konto (dokładna kwota):

 

16 8200 0008 2001 0011 5775 0007

 

           W przypadku nieobecności dziecka w szkole, należność za obiady pomniejsza się odpowiednio o ilość opuszczonych dni (po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica – telefonicznym lub osobiście)

 

obiad

 
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 września 2017 11:02

REGULAMIN STOŁÓWKI

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4

im. Jana Pawła II w Krasnymstawie

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Obiady wydawane są w godzinach: 1130-1330
 3. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków.
 5. Obiady wydaje się na podstawie i za okazaniem imiennej karty obiadowej.
 6. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 7. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 8. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 9. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 10. 10.Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w wyznaczonych terminach.
 11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy wcześniej zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie.
 12. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 13. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.
 14. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do korzystania z obiadów.
 


© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone