Logo

obiadyObiady - płatności na konto bankowe
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 17 grudnia 2019 11:55
Informujemy, że od dnia 01 styczna 2020 r. opłaty za obiady można dokonać tylko na konto bankowe szkoły w terminie do 10 – tego każdego miesiąca.
W przypadku nieterminowych wpłat naliczane zostaną ustawowe odsetki.
Nieuiszczenie opłaty jest równoznaczne z wykreśleniem dziecka z obiadów w następnym miesiącu.
Nr konta bankowego: 16 8200 0008 2001 0011 5775 0007
W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za obiady za ………….. (podać miesiąc), imię i nazwisko dziecka oraz klasa.
Informacja o wysokości opłaty dostępna będzie w sekretariacie szkoły, u intendentki oraz na stronie internetowej. O kwocie odpisów poinformują wychowawcy klas przez e-dziennik.
Przypominamy, że o nieobecności dziecka w danym dniu, należy powiadomić najpóźniej do godz. 08.00.
 

 Koszt obiadów w marcu: 66 zł

(cena: 3 zł / obiad)

 

 Przypominamy, że obiady wydawane są za okazaniem ważnej kart obiadowej!

 

Uprzejmie prosimy o terminowe wpłaty.

Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości za poprzedni miesiąc!

Opłaty za obiady w bieżacym miesiącu należy wnieść najpóźniej do dnia 10 każdego miesiaca.

Prosimy także o podanie na przelewie imienia, nazwiska oraz klasy, do której chodzi dziecko.

 

 

 
Obiady w szkole - informacje ogólne

Zapraszamy do korzystania ze smacznych i tanich obiadów w szkolnej stołówce!

 

W roku szkolnym 2019/2020 dzienna stawka za obiad wynosi  3,00

Obiady wydawane są tylko w dni nauki szkolnej.

 

Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry zazwyczaj do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

Jeżeli 10 dzień miesiaca jest dniem wolnym, to wpłaty należy dokonać wcześniej.

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty za obiady.

Jeśli wpłata zostanie dokonana po terminie, moga zostać naliczone ustawowe odsetki.

 

 

Prosimy o wpłaty  na konto (dokładna kwota):

 

16 8200 0008 2001 0011 5775 0007

 

           W przypadku nieobecności dziecka w szkole, należność za obiady pomniejsza się odpowiednio o ilość opuszczonych dni (po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica – telefonicznym lub osobiście)

 

obiad

 
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 września 2017 11:02

REGULAMIN STOŁÓWKI

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4

im. Jana Pawła II w Krasnymstawie

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Obiady wydawane są w godzinach: 1130-1330
 3. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków.
 5. Obiady wydaje się na podstawie i za okazaniem imiennej karty obiadowej.
 6. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 7. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 8. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 9. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 10. 10.Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w wyznaczonych terminach.
 11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy wcześniej zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie.
 12. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 13. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.
 14. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do korzystania z obiadów.
 


© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone