Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

„Konkurs Moje spotkanie z Janem Pawłem II” - komiks
Wpisany przez Administrator
środa, 26 września 2018 09:33

a

Regulamin konkursu międzyszkolnego pod hasłem

„Moje spotkanie z Janem Pawłem II” - komiks

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI SP

oraz VII-VIII SP i III Gimnazjum

 1. Organizatorem konkursu jest zespół humanistyczny oraz biblioteka szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie.
 2. Cele konkursu:
  • Zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie twórczego myślenia;
  • Upamiętnienie postaci Ojca Świętego;
  • Popularyzowanie wiedzy o papieżu św. Janie Pawle II wśród młodzieży;
  • Rozwijanie zainteresowań literackich, inspirowanych życiem i działalnością św. Jana Pawła II;
  • Stworzenie uczniom możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń inspirowanych życiem i nauką św. Jana Pawła II;
  • Integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego z nauczania św. Jana Pawła II;
  • Rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości;
  • Kształtowanie umiejętności samodoskonalenia i prezentacji własnych przemyśleń;
  • Rozbudzanie i rozwijanie kompetencji i aktywności artystycznej dzieci;
  • Promowanie młodych talentów.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz VII-VIII SP i III Gimnazjum.
 2. Prace (min. 4 arkusze formatu A4, tekst + ilustracja) przekazane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie. Technika wykonania – dowolna.
 3. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie do dnia: 12 października 2018 roku.
 4. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę, podpisaną : imię i nazwisko, klasa, szkoła, opiekun.
 5. Dane będą służyć organizatorowi do kontaktu z uczestnikiem konkursu.
 6. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie całości lub części pracy przez organizatora oraz opublikowanie wizerunku i danych autora pracy na Fanpage’u biblioteki szkolnej oraz stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie.
 8. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków regulaminu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu i utratę prawa do nagrody.
 9. Jury, powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 

Kryteria oceny prac:

 • Zgodność z tematyką;
 • Atrakcyjność fabuły (scenariusza);
 • Technika i walory estetyczne;
 • Oryginalność pracy;
 • Poprawność językowa.

9. Planuje się przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2018 r. Decyzja jury o przyznaniu nagród jest ostateczna.

10. Do pracy należy dołączyć dokument poświadczający: zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 


 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone