Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

Ewaluacja zewnętrzna już za nami... znamy wyniki!
Wpisany przez Administrator
wtorek, 04 marca 2014 09:17

    Ewaluacyjne puzzle

     W naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Badanie było realizowane w dniach 05-02-2014 - 12-02-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli:  starszy wizytator  pani Ewa Lik-Matuła oraz  starszy wizytator   pan Arkadiusz Kwieciński.

Badaniem objęto uczniów - (ankieta i wywiad grupowy), rodziców - (ankieta i wywiad grupowy) i nauczycieli -  (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono także wywiady indywidualne z dyrektorem placówki, wzięto pod uwagę ankiety wypełniane przez dyrektora szkoły a także 12 obserwacji lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje obszary funkcjonowania szkoły.


    Otrzymaliśmy zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum A czyli bardzo wysoki stopień spełniania wymagania w zakresie: "Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji" oraz B czyli wysoki stopień spełnienia wymagania w zakresie "Szkoła lub placówka organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych".

Szczegółowe informacje znajdą się w oficjalnym raporcie, który za kilka dni będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie SEO


   Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

- Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
- Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
- Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
- Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
- Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.


      Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom, Uczniom i  Nauczycielom, którzy przyczynili się do rewelacyjnego wyniku. Takie wyniki można osiągać tylko poprzez nieustanne podnoszenie poprzeczki sobie samemu. Dziękuję Państwu Nauczycielom za pracę ze wszystkimi  uczniami w rozwijaniu ich talentów, pasji, umiejętności, wspomaganiu w opanowaniu podstawy programowej i uczynieniu szkoły taką, do której chce się chodzić.

                                                                        Alicja Kasprzak-Żeżuła

 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone