Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

Katyńskie dęby pamięci
Wpisany przez Administrator
sobota, 17 kwietnia 2010 18:48

2010_Katynskie_Deby_13

16 kwietnia 2010 roku w naszej szkole odbyła się piękna i ważna uroczystość  patriotyczna, której głównym celem było kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej sprzed 70 lat.

Z tej okazji do szkoły  przybyli dostojni goście:

Przedstawiciele rodzin ofiar zbrodni katyńskiej:

Państwo: Anna Szkałuba, Władysława Wolska, Krzysztof Wolski, Janusz Wolski, Robert Kościuk, Wanda Kościuk, Sylwia Kościuk – Chlewicka, Joanna Kapkin, Marta Kaczyńska-Haładyj, Ewa Krasińska, Iwona Hanke, Halina Ponarska-Mamona, Grażyna Czubiel, Anna Mrozek, Marianna Ponarska, Ewa Ponarska, Janina Ferens, Janusz Rzepka, Małgorzata Rzepka, Anna Laskowska, Ewa Mataczyńska, Anna Borzęcka, Jerzy Siwek, Hanna Sidor – Siwek.

Przedstawiciele władz:

Biura Senatora RP, Marszałka, Radnych Województwa Lubelskiego, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie i w Chełmie, władze powiatu, władze miasta, przewodniczący Rady Miasta Krasnegostawu i radni, laureaci „Złotych Karpi”, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i prezesi placówek oświatowych, zakładów pracy i instytucji działających na ziemi krasnostawskiej, przedstawiciele kupców krasnostawskich, sponsorzy, rodzice, nauczyciele i młodzież szkolna.

Podniosłą uroczystość  rozpoczęła msza święta w kościele św. Franciszka Ksawerego za wszystkich pomordowanych na nieludzkiej ziemi, szczególnie za majora - Józefa Sidora i  aspirantów Policji Państwowej -  Grzegorza Kościuka,  Stanisława Ponarskiego, Franciszka Rzepkę, podczas której uczniowie przedstawili sylwetki   wymienionych wyżej ofiar Katynia i Tweru. Dopełnieniem modlitwy za pomordowanych było  wysłuchanie  "Modlitwy do Matki Boskiej Katyńskiej".

2010_Katynskie_Deby_032010_Katynskie_Deby_012010_Katynskie_Deby_022010_Katynskie_Deby_052010_Katynskie_Deby_04

2010_Katynskie_Deby_062010_Katynskie_Deby_072010_Katynskie_Deby_082010_Katynskie_Deby_102010_Katynskie_Deby_09

 

Następnym punktem uroczystości było  posadzenie „Dębów Pamięci” w Ogrodzie Biblijnym Jana Pawła II, usytuowanym przy kościele św. Franciszka Ksawerego. Drzewa  sadzono równocześnie. Delegację stanowili obecni członkowie rodzin, przedstawiciele władz i wybrani uczniowie .

2010_Katynskie_Deby_112010_Katynskie_Deby_122010_Katynskie_Deby_132010_Katynskie_Deby_142010_Katynskie_Deby_15

2010_Katynskie_Deby_172010_Katynskie_Deby_162010_Katynskie_Deby_182010_Katynskie_Deby_192010_Katynskie_Deby_212010_Katynskie_Deby_20

2010_Katynskie_Deby_22

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej, zebrani przeszli  do  budynku Zespołu Szkół nr 4. W związku z tym, że uroczystości zbiegły się z uczczeniem pamięci ofiar katastrofy lotniczej  z 10 kwietnia 2010 roku,  po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły  Alicja Kasprzak – Żeżuła, poprosiła wszystkich o oddanie  hołdu poprzez  uczczenie  minutą ciszy pamięci  Rodaków,  którzy tak niespodziewanie i tragicznie odeszli.

W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor  szkoły przypomniała zebranym ideę ogólnopolskiego sadzenia "Dębów Pamięci" jako formę uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej. Jeden dąb to jedno nazwisko  z listy Polaków zamordowanych przez NKWD na Wschodzie w 1940 roku. Dyrektor stwierdziła, że udział szkoły w projekcie koncentruje się na  działaniach  mających na celu zachowanie pamięci o straszliwej zbrodni sprzed 70 lat. Jako uczestnicy projektu – mówiła - pragniemy utrwalić przekaz pokoleniowy i jego historyczne znaczenie, przede wszystkim po to, by młodzi ludzie realizujący swoje życiowe pasje i ambicje już w zintegrowanej Europie, różnorodnej kulturowo, potrafili być dumni ze swych korzeni i umieli otaczać szacunkiem pamięć Polaków - bohaterów. Ponadto dodała, że powinnością żyjących są wyrazy pamięci o tych, którzy zostali zamordowani w okrutny sposób. Przypomniała także, że podjęta decyzja posadzenia „Dębów Pamięci” została poprzedzona różnymi działaniami. Było to  między innymi: przybliżenie historii wydarzeń katyńskich na lekcjach historii i godzinach wychowawczych, obejrzenie filmu dokumentalnego „Zbrodnia katyńska”, przygotowanie plakatów, udział w konkursie historycznym pt. „Prawda o sprawie katyńskiej”

(37 uczniów 24 kwietnia otrzyma nagrody, dyplomy laureata i uczestnika ufundowane przez burmistrza miasta pana Andrzeja Jakubca), poznanie tragicznych losów bohaterów ziemi krasnostawskiej, upamiętnienie ich  sylwetek, zobowiązanie do opieki nad zasadzonymi Dębami Pamięci. Zwracając się do młodzieży,  dyrektor poprosiła uczniów o  dbałość o dęby i postawione tablice. Ponadto wyraziła nadzieję, że akcja upamiętnienia ofiar „Katyń – ocalić od zapomnienia” przyniesie oczekiwane rezultaty i utrwali pamięć o tamtych ludziach i dniach.

Teraz wystąpiła młodzież. W słowach wierszy,  pieśni i zachowanych wspomnieniach  przedstawiła dramat  wydarzeń sprzed 70 lat, przypominając jednocześnie, że „Istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, lecz nam - ludzkości”.

Na potwierdzenie udziału w programie „Katyń… ocalić od zapomnienia” komitet organizacyjny programu wydał certyfikaty, które na pamiątkę zostały wręczone przedstawicielom rodzin przez burmistrza Krasnegostawu – pana Andrzeja Jakubca – współgospodarza uroczystości.

W dalszej części spotkania głos zabrał przedstawiciel rodzin katyńskich – pani Halina Ponarska – Mamona, która podziękowała organizatorom za uhonorowanie pamięcią członków ich rodzin, a zgromadzonym za udział w uroczystości.

Na zakończenie wystąpiła dyrektor szkoły Alicja Kasprzak – Żeżuła, która podziękowała wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność, sponsorom :

 1. Urzędowi Miasta Krasnegostawu na ręce pana Burmistrza Andrzeja Jakubca
 2. Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie na ręce pana starosty Janusza Szpaka
 3. Prezesowi Zarządu Cersanit  – panu  Piotrowi Mrowiec
 4. Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie - panu Tadeuszowi Badachowi
 5. Właścicielom stacji paliw – panom Ryszardowi i Wiesławowi Kogut
 6. Prezesowi Zarządu Energoremont  –panu  Kazimierzowi  Ruszniakowi
 7. Panu Ryszardowi Miściorowi – właścicielowi  Firmy Handlowo – Usługowej   „Alfa”
 8. Panu Januszowi Mazurek właścicielowi firmy Mazurek Metal
 9. Panu Krzysztofowi Dźwierzyńskiemu - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krasnystaw
 10. Panu Krzysztofowi  Pitucha
 11. Panu Andrzejowi  Nowakowi
 12. Panu Zbigniewowi  Szczupak
 13. Panu Krzysztofowi  Kawęckiemu

za wsparcie finansowe uroczystości i pomoc w pokryciu kosztów całego przedsięwzięcia, burmistrzowi miasta, panu Andrzejowi Jakubcowi za wszelką pomoc,  wspieranie  inicjatywy i współorganizację  uroczystości,  pani Marcie Cięcierze – nauczycielce historii za inicjatywę upamiętnienia  rodaków trwałym pomnikiem pamięci, pozyskanie sponsorów, przygotowanie młodzieży do występu oraz propagowanie wiedzy o zbrodni katyńskiej, panu Leszkowi  Darmochwałowi i zespołowi „Jak zawsze” za przygotowanie oprawy muzycznej podczas mszy świętej i akademii szkolnej,  pani Magdalenie Nawrockiej i członkom koła plastycznego za oprawę plastyczną. Wszystkim nauczycielom i wychowawcom  za przygotowanie organizacyjne i artystyczne młodzieży. Rodzicom  za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości , a uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum za uczestnictwo, program artystyczny, właściwą postawę i  wszelką pomoc.

Przygotowany  przez nauczycieli poczęstunek  dopełnił ten niezwykły dzień pełen wspomnień, wrażeń i niezapomnianych przeżyć.

Uroczystość nie tylko dostarczyła wielu wzruszeń, ale przede wszystkim była żywą lekcją historii -  tragicznej, bo długo przemilczanej i zakazanej.

Wielu gości odpowiedziało na prośbę pani dyrektor i upamiętniło swoją obecność wpisem do kroniki szkolnej.

2010_Katynskie_Deby_232010_Katynskie_Deby_232010_Katynskie_Deby_242010_Katynskie_Deby_25

2010_Katynskie_Deby_262010_Katynskie_Deby_272010_Katynskie_Deby_282010_Katynskie_Deby_292010_Katynskie_Deby_30

2010_Katynskie_Deby_312010_Katynskie_Deby_322010_Katynskie_Deby_332010_Katynskie_Deby_342010_Katynskie_Deby_35

2010_Katynskie_Deby_362010_Katynskie_Deby_372010_Katynskie_Deby_382010_Katynskie_Deby_392010_Katynskie_Deby_402010_Katynskie_Deby_412010_Katynskie_Deby_42

2010_Katynskie_Deby_432010_Katynskie_Deby_442010_Katynskie_Deby_452010_Katynskie_Deby_472010_Katynskie_Deby_48

2010_Katynskie_Deby_492010_Katynskie_Deby_462010_Katynskie_Deby_502010_Katynskie_Deby_512010_Katynskie_Deby_522010_Katynskie_Deby_53

List_Senatora_RP_Lucjana_CichoszaList_Marszalka_Wojewodztwa_LubelskiegoList_Lubelskiego_Kuratora_OswiatyList_p_Dariusza_Olszaka

 

 

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej, zebrani przeszli  do  budynku Zespołu Szkół nr 4. W związku z tym, że uroczystości zbiegły się z uczczeniem pamięci ofiar katastrofy lotniczej  z 10 kwietnia 2010 roku,  po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły  Alicja Kasprzak – Żeżuła, poprosiła wszystkich o oddanie  hołdu poprzez  uczczenie  minutą ciszy pamięci  Rodaków,  którzy tak niespodziewanie i tragicznie odeszli. 

W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor  szkoły przypomniała zebranym ideę ogólnopolskiego sadzenia "Dębów Pamięci" jako formę uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej. Jeden dąb to jedno nazwisko  z listy Polaków zamordowanych przez NKWD na Wschodzie w 1940 roku. Dyrektor stwierdziła, że udział szkoły w projekcie koncentruje się na  działaniach  mających na celu zachowanie pamięci o straszliwej zbrodni sprzed 70 lat. Jako uczestnicy projektu – mówiła - pragniemy utrwalić przekaz pokoleniowy i jego historyczne znaczenie, przede wszystkim po to, by młodzi ludzie realizujący swoje życiowe pasje i ambicje już w zintegrowanej Europie, różnorodnej kulturowo, potrafili być dumni ze swych korzeni i umieli otaczać szacunkiem pamięć Polaków - bohaterów. Ponadto dodała, że powinnością żyjących są wyrazy pamięci o tych, którzy zostali zamordowani w okrutny sposób. Przypomniała także, że podjęta decyzja posadzenia „Dębów Pamięci” została poprzedzona różnymi działaniami. Było to  między innymi: przybliżenie historii wydarzeń katyńskich na lekcjach historii i godzinach wychowawczych, obejrzenie filmu dokumentalnego „Zbrodnia katyńska”, przygotowanie plakatów, udział w konkursie historycznym pt. „Prawda o sprawie katyńskiej”

( 37 uczniów 24 kwietnia otrzyma nagrody, dyplomy laureata i uczestnika ufundowane przez burmistrza miasta pana Andrzeja Jakubca) , poznanie tragicznych losów bohaterów ziemi krasnostawskiej, upamiętnienie ich  sylwetek, zobowiązanie do opieki nad zasadzonymi Dębami Pamięci. Zwracając się do młodzieży,  dyrektor poprosiła uczniów o  dbałość o dęby i postawione tablice. Ponadto wyraziła nadzieję, że akcja upamiętnienia ofiar „Katyń – ocalić od zapomnienia” przyniesie oczekiwane rezultaty i utrwali pamięć o tamtych ludziach i dniach.

Teraz wystąpiła młodzież. W słowach wierszy,  pieśni i zachowanych wspomnieniach  przedstawiła dramat  wydarzeń sprzed 70 lat, przypominając jednocześnie, że „Istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, lecz nam - ludzkości”.

Na potwierdzenie udziału w programie „Katyń… ocalić od zapomnienia” komitet organizacyjny programu wydał certyfikaty, które na pamiątkę zostały wręczone przedstawicielom rodzin przez burmistrza Krasnegostawu – pana Andrzeja Jakubca – współgospodarza uroczystości.

W dalszej części spotkania głos zabrał przedstawiciel rodzin katyńskich – pani Halina Ponarska – Mamona, która podziękowała organizatorom za uhonorowanie pamięcią członków ich rodzin, a zgromadzonym za udział w uroczystości.

Na zakończenie wystąpiła dyrektor szkoły Alicja Kasprzak – Żeżuła, która podziękowała wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność, sponsorom :

1.  Urzędowi Miasta Krasnegostawu na ręce pana Burmistrza Andrzeja Jakubca

2.  Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie na ręce pana starosty Janusza Szpaka

3.  Prezesowi Zarządu Cersanit  – panu  Piotrowi Mrowiec

4.  Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie - panu Tadeuszowi Badachowi

5.  Właścicielom stacji paliw – panom Ryszardowi i Wiesławowi Kogut

6.  Prezesowi Zarządu Energoremont  –panu  Kazimierzowi  Ruszniakowi

7.  Panu Ryszardowi Miściorowi – właścicielowi  Firmy Handlowo – Usługowej   „Alfa”

8.   Panu Januszowi Mazurek właścicielowi firmy Mazurek Metal

9.  Panu Krzysztofowi Dźwierzyńskiemu - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krasnystaw

10.              Panu Krzysztofowi  Pitucha

11.              Panu Andrzejowi  Nowakowi

12.              Panu Zbigniewowi  Szczupak

13.              Panu Krzysztofowi  Kawęckiemu

za wsparcie finansowe uroczystości i pomoc w pokryciu kosztów całego przedsięwzięcia, burmistrzowi miasta, panu Andrzejowi Jakubcowi za wszelką pomoc,  wspieranie  inicjatywy i współorganizację  uroczystości,  pani Marcie Cięcierze – nauczycielce historii za inicjatywę upamiętnienia  rodaków trwałym pomnikiem pamięci, pozyskanie sponsorów, przygotowanie młodzieży do występu oraz propagowanie wiedzy o zbrodni katyńskiej, panu Leszkowi  Darmochwałowi i zespołowi „Jak zawsze” za przygotowanie oprawy muzycznej podczas mszy świętej i akademii szkolnej,  pani Magdalenie Nawrockiej i członkom koła plastycznego za oprawę plastyczną. Wszystkim nauczycielom i wychowawcom  za przygotowanie organizacyjne i artystyczne młodzieży. Rodzicom  za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości , a uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum za uczestnictwo, program artystyczny, właściwą postawę i  wszelką pomoc.

Przygotowany  przez nauczycieli poczęstunek  dopełnił ten niezwykły dzień pełen wspomnień, wrażeń i niezapomnianych przeżyć.

 

Uroczystość nie tylko dostarczyła wielu wzruszeń, ale przede wszystkim była żywą lekcją historii -  tragicznej, bo długo przemilczanej i zakazanej.

Wielu gości odpowiedziało na prośbę pani dyrektor i upamiętniło swoją obecność wpisem do kroniki szkolnej.

 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone