Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

Dzień Patrona Szkoły
Wpisany przez Administrator
środa, 29 października 2014 07:44

Dzień Patrona 2014 - 1724 października 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość „Dnia Patrona”, podczas której uczniowie klas I szkoły podstawowej zostali wprowadzeni do wspólnoty szkolnej. O godz. 8.00 uczniowie Zespołu spotkali się z wychowawcami klas na lekcji poświęconej życiu i działalności św. Jana Pawła II, następnie wraz z pocztem sztandarowym przeszli do kościoła pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego, gdzie od 9.00 uczestniczyli we mszy świętej. Uroczystości w szkole rozpoczęły się o godz. 10.30.

 Dzień Patrona 2014 - 01Dzień Patrona 2014 - 02Dzień Patrona 2014 - 03Dzień Patrona 2014 - 04Dzień Patrona 2014 - 05

 Dzień Patrona jest szczególnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej. Zawsze pozostaje w pamięci wszystkich uczestników uroczystości, jako dzień kultywowania fundamentalnych wartości.

Nasza szkoła od 9 lat nosi imię Jana Pawła II. Wielki to zaszczyt i równie wielki obowiązek. To zobowiązanie do ciągłego odkrywania bogactwa osobowości i nauki Ojca Świętego, poznawania głoszonych przez Niego prawd i życia według nich. Nie tylko słuchania, ale i usłyszenia Jego słów. W naszej szkole głos Papieża jest słyszalny, a nauka czynnie realizowana. Codziennie uczniowie są zachęcani do mądrego korzystania z dziedzictwa, jakie pozostawił największy z Polaków. Pragniemy, by miłość, jaką obdarzył dzieci i młodzież, była dla nauczycieli i rodziców prawdziwym wzorem do naśladowania. Koncentrujemy się, by wychowywać młode pokolenia Polaków w duchu miłości, tolerancji i poszanowania godności. W naszej codziennej pracy towarzyszą nam słowa Ojca Świętego: „Młodzi ludzie Was potrzebują. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”.

W uroczystości udział wzięli: Andrzej Jakubiec – burmistrz Krasnegostawu, Edward Kawęcki– przewodniczący Rady Miasta, ksiądz prałat – Piotr Kimak, dyrektorzy zespołów szkół i przedszkoli: Marzena Morylowska– dyrektor Zespołu Szkół nr 1; Justyna Haładyj - dyrektor Zespołu Szkół nr 5; Anna Mrozek – dyrektor Przedszkola nr 1; Agnieszka Guz - dyrektor Przedszkola nr 4;   Małgorzata Nowicka- dyrektor Przedszkola nr 8 oraz Damian Kozyrski – dyrektor KDK, Szczepan Olchowski – dyrektor MOSiR-u, przedstawiciele Rady Rodziców:       Bożena Dąbrowska   - przewodnicząca Rady Rodziców, Marek Piwko - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców; przedstawiciele Telewizji Krasnostawskiej i lokalnej prasy, a także pracownicy administracji i obsługi, absolwenci naszej szkoły, rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska szkoły podstawowej i gimnazjum, których serdecznie powitała dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Jana Pawła II – Alicja Kasprzak -Żeżuła.

Jak każdego roku, uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar właśnie podczas święta Patrona.

 Dzień Patrona 2014 - 06Dzień Patrona 2014 - 07Dzień Patrona 2014 - 08Dzień Patrona 2014 - 09Dzień Patrona 2014 - 10Dzień Patrona 2014 - 11Dzień Patrona 2014 - 12Dzień Patrona 2014 - 13Dzień Patrona 2014 - 14Dzień Patrona 2014 - 15Dzień Patrona 2014 - 16Dzień Patrona 2014 - 17Dzień Patrona 2014 - 18Dzień Patrona 2014 - 19Dzień Patrona 2014 - 20Dzień Patrona 2014 - 21Dzień Patrona 2014 - 22Dzień Patrona 2014 - 23Dzień Patrona 2014 - 24Dzień Patrona 2014 - 25Dzień Patrona 2014 - 27Dzień Patrona 2014 - 28Dzień Patrona 2014 - 29Dzień Patrona 2014 - 30Dzień Patrona 2014 - 31Dzień Patrona 2014 - 32Dzień Patrona 2014 - 33Dzień Patrona 2014 - 34Dzień Patrona 2014 - 35Dzień Patrona 2014 - 36Dzień Patrona 2014 - 37Dzień Patrona 2014 - 38Dzień Patrona 2014 - 39Dzień Patrona 2014 - 40Dzień Patrona 2014 - 41Dzień Patrona 2014 - 42Dzień Patrona 2014 - 43Dzień Patrona 2014 - 44Dzień Patrona 2014 - 45Dzień Patrona 2014 - 46Dzień Patrona 2014 - 47Dzień Patrona 2014 - 48Dzień Patrona 2014 - 67Dzień Patrona 2014 - 68Dzień Patrona 2014 - 69Dzień Patrona 2014 - 70Dzień Patrona 2014 - 71Dzień Patrona 2014 - 72Dzień Patrona 2014 - 73Dzień Patrona 2014 - 74Dzień Patrona 2014 - 75Dzień Patrona 2014 - 76Dzień Patrona 2014 - 77Dzień Patrona 2014 - 78Dzień Patrona 2014 - 79Dzień Patrona 2014 - 80Dzień Patrona 2014 - 81Dzień Patrona 2014 - 82Dzień Patrona 2014 - 90Dzień Patrona 2014 - 91Dzień Patrona 2014 - 93

Dyrektor szkoły Alicja Kasprzak –Żeżuła z tej okazji życzyła pierwszakom wielu sukcesów, radości i uśmiechu na co dzień, pogody ducha, dużo zapału i satysfakcji z osiągania sukcesów w nauce. Życzyła, by wędrówka po świecie wiedzy była najwspanialszą przygodą w życiu.

Głos zabrał także burmistrz Krasnegostawu - pan Andrzej Jakubiec, który wskazał osiągnięcia uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 4, a najmłodszym uczniom życzył, by jak uczył nasz Patron, zawsze wymagali najwięcej od siebie. Życzył takżepoczucia bezpieczeństwa w środowisku szkolnym, akceptacji kolegów, podejmowania trafnych decyzji życiowych, aby szkoła była miejscem odkrywania zdolności i rozwijania pasji. W zakończeniu swego wystąpienia poprosił uczniów, by byli ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów i niestrudzeni w urzeczywistnianiu marzeń.

Przewodniczący Rady Miasta - pan Edward Kawęcki także złożył uczniom gratulacje i prosił by starali się sumienne i rzetelnie wypełniać obowiązki, byli koleżeńscy, życzliwi, dostrzegali problemy innych i w miarę możliwości im pomagali.

Glos zabrał także zastępca przewodniczącej Rady Rodziców – pan Marek Piwko, który życzył uczniom wielu sukcesów naukowych i sportowych, a z okazji święta szkoły i ślubowania obdarował uczniów klas pierwszych słodyczami, które wręczył na ręce wychowawczyń.

Z okazji „Dnia Patrona” odbyło się w szkole wiele konkursów. Oto laureaci:

Szkolny konkurs plastyczny klas I-III „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”

Laureaci:

 • Paula Bodio z kl. IIIb
 • Kacper Świstowski z kl. Ia
 • Marcelina Kliszcz z kl. Ib
 • Iga Moń z kl. Ib
 • Aleksandra Krzyżak z kl. IIa
 • Zuzanna Świstowska z kl. IIa
 • Julia Żebrowska z kl. IIc
 • Noemi Banaszkiewicz z kl. IIIb
 • Dominik Marcieniec z kl. IIIb

 

 Wyróżnienia:

 • Aleksandra Kozyrska z kl. Id
 • Agnieszka Chruściel z kl. IIb
 • Martyna Tkaczyk z kl. Ic
 • Kinga Kręgulec z kl. IIIa

Nauczyciel przygotowujący – siostra Irena Kocieł

 

Szkolny konkurs plastyczny dla klas IV-VI SP „Moje spotkanie z Lolkiem”

Laureaci:

 • Adrianna Dras z kl. IVa – I miejsce
 • Sebastian Lewandowski z kl. IVb – II miejsce
 • Elżbieta Łobodzińska z kl. IVc - III miejsce

 

Wyróżnienia:

 • Julia Florek z kl. IVc
 • Inga Maciejewska z kl. IVc
 • Olga Kociubińska z kl. VIa
 • Weronika Pawłowska z kl. IVb
 • Patrycja Grabek z kl. IVc

Nauczyciel przygotowujący – Magdalena Nawrocka

 

Szkolny konkurs poetycki dla klas IV – VI SP pod hasłem „Musicie od siebie wymagać…”

Laureaci:

 • Olga Kociubińska z kl. VIa
 • Patrycja Szuryga z kl. VIa
 • Laura Olech z kl. Va

Nauczyciel przygotowujący – Iwona Grzywna

Wyróżnienia:

 • Martyna Darmochwał z kl. VIb
 • Nauczyciel przygotowujący – Sylwia Szymańska
 • Krystian Mojski z kl. Va
 • Alicja Borzęcka z kl. Va

Nauczyciel przygotowujący – Iwona Grzywna

Szkolny konkurs literacki dla gimnazjum na przypowieść nawiązującą do słów Jana Pawła II „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”

Laureaci:

 • Aleksandra Kowalczyk z kl. Ia

Nauczyciel przygotowujący – Sylwia Szymańska

 • Aleksandra Zielińska z kl. IIIb
 • Norbert Surowiecki z kl. IIIb
 • Michał Sadowski z kl. IIIb

Nauczyciel przygotowujący – Monika Skrzypa

Wyróżnienia:

 • Monika Grządkowska z kl. IIIb
 • Szymon Wójcik z kl. IIIb

Nauczyciel przygotowujący – Monika Skrzypa

 • Agata Troć z kl. IIa

Nauczyciel przygotowujący – Sylwia Szymańska

 

Szkolny konkurs wiedzy dla gimnazjum o świętym Janie Pawle II

Laureaci:

 • Kamila Suchorab z kl. IIb – I miejsce
 • Aleksandra Kowalczyk z kl. Ia – II miejsce
 • Michał Moń z kl. IIb – III miejsce
 • Wiktoria Zwarzyńska z kl. IIb – III miejsce

Nauczyciel przygotowujący – ks. Robert Włosek

Dzień Patrona 2014 - 83Dzień Patrona 2014 - 84Dzień Patrona 2014 - 85Dzień Patrona 2014 - 86Dzień Patrona 2014 - 87Dzień Patrona 2014 - 88Dzień Patrona 2014 - 89I miejsceII miejsceIII miejsce

               Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież pod opieką pani Marty Cięciery. Wspomniano dzieciństwo i młodość Lolka Wojtyły, w którego wcielił się Piotr Wojciechowski. Rodzicami papieża, Emilią oraz Karolem Seniorem, byli Kornelia Fiszer i Michał Moń. Reszta obsady przedstawiała się następująco: Karol Piwko jako ksiądz Franciszek Żak, Kamila Suchorab i Igor Pawlak jako rodzice chrzestni Lolka, Wojciech Marucha jako Żyd Chaim Bałamut, Patryk Matuszewski jako Edmund Wojtyła, Wiktoria Sawa jako akuszerka, Aneta Woźniak jako sąsiadka, pani Gruszczyńska, Katarzyna Dudek jako genealog oraz Julia Polska jako reporterka TVP. W rolę narratora wcieliła się Małgorzata Chwil.
Całość dopełnił występ szkolnego zespołu wokalnego „Jak zawsze” przygotowany przez pana Leszka Darmochwała, zaś o piękne dekoracje zadbały panie Magdalena Nawrocka, Elwira Tubilewicz i Joanna Szewczuk.

               Oprawę mszy świętej przygotowała młodzież pod opieką księdza Roberta Włoska, siostry Ireny Kocieł, p. Alicji Skiby oraz zespół „Jak zawsze” pod kierunkiem p. Leszka Darmochwała

Dzień Patrona 2014 - 50Dzień Patrona 2014 - 51Dzień Patrona 2014 - 52Dzień Patrona 2014 - 53Dzień Patrona 2014 - 54Dzień Patrona 2014 - 55Dzień Patrona 2014 - 56Dzień Patrona 2014 - 57Dzień Patrona 2014 - 58Dzień Patrona 2014 - 59Dzień Patrona 2014 - 60Dzień Patrona 2014 - 61Dzień Patrona 2014 - 62Dzień Patrona 2014 - 63Dzień Patrona 2014 - 64Dzień Patrona 2014 - 65Dzień Patrona 2014 - 66Dzień Patrona 2014 - 94

 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone