Logo

dziennik
 
email-icon
 
bip logo
 
biblio
BIBLIOTEKA NA FB
 
 
SRzPU
 
czworeczka
 

Wydarzenia szkolne

Dzień Prymusa 2015
Wpisany przez Administrator
piątek, 27 lutego 2015 08:04

  1

26.02.2015 roku w Zespole Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie odbyło się uroczyste spotkanie władz miasta, dyrekcji i grona nauczycielskiego z prymusami i ich rodzicami. Gratulacje odebrało 52 uczniów, którzy w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 uzyskali rewelacyjne wyniki w nauce.

8 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i 12 Gimnazjum nr 4 swoimi stypendiami uhonorowała burmistrz miasta – pani Hanna Mazurkiewicz, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że sukcesy młodych ludzi są bardzo ważne, ponieważ często stanowią początek wyboru dalszej drogi życiowej. Życzyła uczniom, by pracowali nad rozwijaniem twórczych postaw, ciekawości poznawczej i kształtowaniem swego intelektu. Podziękowała nauczycielom za pełną poświęcenia pracę i doping do nauki, a rodzicom pogratulowała sukcesów dzieci.

Stypendia dyrektora uczniom i listy gratulacyjne rodzicom wręczyła też dyrektor szkoły Alicja Kasprzak-Żeżuła. Na to wyróżnienie zasłużyło 11 uczniów szkoły podstawowej i 4 gimnazjum. Pani dyrektor pogratulowała im wzorowej postawy, zaangażowania i sumiennej pracy przekładającej się na wiele sukcesów. Dyplomy pamiątkowe i nagrody książkowe otrzymało także 17 uczniów Zespołu – prymusi, tj. ci, którzy wypracowali na semestr średnią ocen przynajmniej 5,0.

Gratulując uczniom sukcesów, dyrektor szkoły Alicja Kasprzak –Żeżuła przypomniała, że stypendia i nagrody promują i zachęcają młodzież, aby nie ustawała w realizacji swoich pasji. Nauczycielom podziękowała za umiejętność pracy z uczniem zdolnym i pomoc w odkrywaniu tajemnic otaczającego świata, prosząc ich jednocześnie, by byli nadal dla swoich uczniów mistrzami, autorytetami i wyrozumiałymi, ciepłymi opiekunami. Zwracając się do rodziców powiedziała, że „Dzień Prymusa” jest dowodem uznania wysiłków ich dzieci. Bardzo serdecznie podziękowała za   trud wniesiony w wychowanie, za życzliwość, wspieranie w trudnych chwilach i pomoc w zrozumieniu wartości nauki. Pani burmistrz i władzom samorządowym podziękowała za promowanie wybitnych uczniów, stwierdzając, że stypendia są inspiracją do nowych wyzwań, do większego wysiłku i osiągania jeszcze wyższych wyników w nauce.

Przedstawiciele młodzieży podziękowali pani burmistrz oraz samorządowi miasta za stypendia i wręczając kwiaty, życzyli pomyślnej realizacji przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych oraz sukcesów zawodowych.

 Stypendia burmistrza Krasnegostawu otrzymali:

1 Stypendium burmistrza- szkoła podstawowa

w szkole podstawowej:

Zuzanna Kucharczyk- 5,6; Maria Bojarczuk-5,6; Kacper Szkoda- 5,6; Mateusz Gawiński – 5,5; Alicja Borzęcka – 5,5; Przemysław Błaszczak – 5,4; Filip Pitura – 5,4; Michał Nowacki – 5,4

 

2 Stypendium burmistrza - gimnazjum

w gimnazjum:

Aleksandra Zielińska- 5,6, Przemysław Dobosz – 5.5; Katarzyna Dudek – 5.4; Aleksandra Kowalczyk – 5,4; Maciej Kowalczyk- 5,4; Ilona Roman- 5,3; Michał Sadowski – 5,3; Izabela Stasiuk- 5,2; Dominika Galińska – 5,2; Agata Tryksza- 5,2; Magdalena Walczyk- 5,2

 

 Stypendium sportowe burmistrza Krasnegostawu otrzymał Mateusz Łukaszczyk.

 3 Stypendium sportowe burmistrza

 

 Stypendia dyrektora szkoły otrzymali:

4 Stypendium dyrektora - szkoła podstawowa

w szkole podstawowej:

Olga Jastrzębska – 5,27; Igor Jastrzębski – 5,27; Agata Staszak – 5,27; Maciej Pociński – 5,27; Aleksandra Kołodziejczyk – 5,2, Michał Jasiński – 5,2; Martyna Darmochwał – 5,2; Gabriela Klus – 5,2; Michał Szymoniak – 5,2,

 

5 Stypendium dyrektora - gimnazjum

w gimnazjum:

Agnieszka Fidecka – 5,13; Kornelia Fiszer – 5,13; Michał Szyszkowski – 5,13; Michał Moń – 5,13

 

Stypendia sportowe dyrektora szkoły otrzymali: Laura Olech i Daniel Banaszak.

 

 6 Stypendium sportowe dyrektora szkoły

 

Dyplomy prymusa i nagrody książkowe otrzymali:

7a Prymusi - szkoła podstawowa

Piotr Wojciechowski; Julia Kwiecińska; Julia Szczepanik; Kornel Piwko, Jacek Mąka; Natalia Soczyńska; Julia Strycharczuk; 

 

7b  Prymusi - szkoła podstawowa

Wojciech Śledź; Mateusz Kogut; Elżbieta Łobodzińska, Wiktoria Adamczyk; Szymon Głuchowski, Błażej Mazurek; Julia Podgórska; Natalia Sawa 

 

8 Prymusi gimnazjum

Klaudia Żaba i Gabriela Czarniecka

 

 Grawerowane dyplomy i nagrody książkowe otrzymali laureaci konkursów ogólnopolskich:

9 Laureaci konkursów ogólnopolskich

z przyrody (przygotowani przez panią Alicję Skibę):

Patryk Bracha z kl. Vb (1 miejsce)

Olga Jastrzębska z kl. Vb (1 miejsce)

Mateusz Gawiński z kl. Vb (1 miejsce)

Kacper Szkoda z kl. Vb (3 miejsce)

z matematyki (przygotowana przez p. Elżbietę Jarocką)

Maria Bojarczuk z kl. VIa (5 miejsce) 

z chemii (przygotowana przez panią Alicję Skibę)

Aleksandra Zielińska z kl. IIIb (3 miejsce),

     Pani dyrektor Alicja Kasprzak – Żeżuła serdecznie pogratulowała uczniom, którzy zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu konkursów kuratoryjnych i mogą wraz z tytułem laureata wywalczyć zwolnienie z części sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Są to:

  • Jacek Mąka kl. VIb – z matematyki – przygotowany przez p. Teresą Laskowską
  • Aleksandra Zielińska z kl. IIIb- z chemii – przyg. przez p. Alicję Skibę
  • Ilona Roman z kl. IIIa – z geografii - przyg. przez p. Joannę Kurek
  • Katarzyna Dudek z kl. II b z ortograficznego – przyg. przez p. Sylwię Szymańską
  • Aleksandra Zielińska z kl. IIIb z biologii – przyg. przez p. Barbarę Huszczę
  • Izabela Stasiuk z kl. IIIb z języka polskiego – przyg. przez p. Monikę Skrzypę
  • Michał Sadowski z kl. III b – z języka niemieckiego – przyg. przez p. Katarzynę Magier

     Uwieńczeniem spotkania był słodki poczęstunek i część artystyczna przygotowana pod kierunkiem pani Doroty Szewczak, nad oprawą muzyczną czuwał – p. Leszek Darmochwał, nad plastyczną p. Joanna Szewczuk.

 Dzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 0Dzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 1Dzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 10Dzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 2Dzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 3Dzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 4Dzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 4aDzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 4bDzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 4cDzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 6Dzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 7Dzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 8Dzień Prymusa 2015 cz1- oficjalna 9Dzień Prymusa 2015 cz2- artystyczna 1Dzień Prymusa 2015 cz2- artystyczna 2Dzień Prymusa 2015 cz2- artystyczna 3Dzień Prymusa 2015 cz2- artystyczna 4Dzień Prymusa 2015 cz2- artystyczna 5Dzień Prymusa 2015 cz2- artystyczna 6Dzień Prymusa 2015 cz2- artystyczna 7Dzień Prymusa 2015 cz2- artystyczna 8

 

 
© 2008 - 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa nr4 w Krasnymstawie
Wszelkie prawa zastrzeżone